Бета

Обекти

TЪРСИ

Германско училище - София, Станчо Белковски, проф., арх., паметна плоча, строителен надпис, НМА „проф. Панчо Владигеров”

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасадата на Академията. Текст: Тази сграда е построена през 1934 година по проект на проф. арх. Станчо Белковски за основаното през 1887 година в София Германско училище Германско училище София. Текстът е двуезичен – на български и на немски.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Христо и Евлоги Георгиеви” № 94

За коментари