Бета

Обекти

TЪРСИ

Никола Пушкаров, бюст-паметник, Институт „Пушкаров”

Детайли за Паметника

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” (ИПАЗР) е част от Селскостопанската академия (ССА).

Вид:
Период:
1044-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Банско шосе” № 7

За коментари