Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Атанасов, проф.,д-р., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София кв. „Горни Лозенец" ул. „Йоан Екзарх” № 47А

За коментари