Бета

Обекти

TЪРСИ

„115 години БТА, бележити личности”, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасадата на сградата на БТА.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Цариградско шосе” № 49

За коментари