Бета

Обекти

TЪРСИ

Георги Попов, ген., паметна плоча. Военен паметник

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над човешки хоризонт.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Солунска” № 29

За коментари