Бета

Обекти

TЪРСИ

Дамян Груев, бюст-паметник

Детайли за Паметника

Паметник на патрон на улица.

Вид:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Дамян Груев” № 36

За коментари