Бета

Обекти

TЪРСИ

На падналите във войните чинове от бившата школа за запасни подпоручици. Военен паметник.

Детайли за Паметника

Паметникът е оригиналната паметна плоча, открита на сградата на бившата школа за запасни подпоручици (10.12.1932). След 1944 г. този надписът е заличен и на негово място са изписани имената на Димчо Дебелянов (1877-1916) и Стамен Панчев (1897-1918). След разрушаване на старата сграда плочата е преместена на сегашното си място, на колелото на трамвай №5 и е възстановена в оригиналният си вид.

Дата на създаване:
Местоположение:
София кв. „Княжево” бул. „Цар Борис III“

За коментари