Бета

Обекти

TЪРСИ

„Братската могила“, архитектурно-скулптурен ансамбъл, Борисова градина

Детайли за Паметника

През 2000 г., 38-то Обикновено народно събрание приема Закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Това се случва на 27 април 2000 г., а обнародването му в Държавен вестник е на 5 май, 2000 г. Законът се състои от четири члена. Чл. 1 постановява, че Българската комунистическа партия е дошла на власт с помощта на чужда военна сила. Известна е ролята на Съветската армия, която на 5 септември, 1944 г. въпреки излизането на страната от Тристранния пакт и обявения неутралитет, обявява война на България като по този начин на практика подкрепя незаконното завземане на държавната власт от Отечествения фронт, начело с комунистическата партия. В Чл. 2 втори са изброени всички неправомерни действия срещу правата на гражданите, свързани с нарушаване на традиционни ценности и премахване на основните им конституционни свободи. Престъпни са действията на управляващите и по време на т.нар. Народен съд, когато е извършена безпрецедентна разправа с политици, военни, писатели, журналисти и др., голяма част от които физически унищожени. Престъпни са действията, свързани с неправомерното отнемане на частната собственост, централизацията и администрирането в областта на икономиката, довели до упадък и разруха. Недопустими са мерките на комунистическата власт, чрез които се извършва контрол върху инакомислещите, преследване и репресии, възпрепятстване правото на свободно движение извън пределите на страната и много други действия, насочени срещу правата на личността. Престъпни са действията, насочени срещу граждани с различна от традиционната религиозна и етническа принадлежност и др. Чл. 3 обявява БКП за престъпна организация, на базата на предходния Чл. 2, защото упражнявайки еднолична власт е пряко отговорна за потъпкването на демократичната система и човешките свободи. Според Чл. 4, съпротивата срещу комунистическия режим във всичките й форми е морално оправдана, като репресираните – живи или посмъртно следва да бъдат публично реабилитирани. Следват изявления и протести от страна на президента Първанов и Българската социалистическа партия – пряк наследник на БКП, които остават без последствия. Законът няма правни последици, но и днес е действащ. Източник: http://sofiahistorymuseum.bg/bg/novini/istoricheski-kalendar/item/1149 Вт, 05 Май 2020

Вид:
Паметник - архитектурно-скулптурен ансамбъл
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София парк „Борисова градина“

За коментари