Бета

Обекти

TЪРСИ

На загиналите във войните за национално обединение и във Втората световна война, заключителна фаза от с. Лозен. Военен паметник

Детайли за Паметника

Паметник в чест на загиналите за Родината в Балканската война (1912-1913), Междусъюзническата война (1913), Първата световна война (1915-1918) и Втората световна война - заключителна фаза (1944-1945) от с. Долни Лозен. Надписи: (Лицева, южна страна) УБИТИ прьзъ 1912-1918 г. Покойници вий въ други полкъ/ минахте братски се пригър-/ нахте и лека нощь навьки/ си казахте. Строенъ от жителить на с. Долни Лозенъ на29/VI 1919 г. Подофицери убити: Борисъ И. Манчовъ, Ангелъ С. Гайдарски, Младенъ И. Заячки, Тодор Л. Торньовъ, Стоимиръ В. Гюруновъ, Петрунъ В. Серсегановъ, Александъръ М. Гарговъ; Редници убити: Андонъ М. Цьковъ, Андонъ В. Мулинъ, Ангелъ Джодевъ, Ангелъ В. Беговъ, Ангелъ М. Костовъ, Василъ Д. Сердарски, Геоги Ст. Шиковъ, Добриянъ В. Керачкинъ, Добриянъ Т. Богдановъ, Младенъ М. Дуйовъ, Никола С. Динковъ, Никола И. Бьгов Найденъ, С. Върбанчовъ Надписи: (Задна, северна страна) Редници умрели от болест: Александъръ Ветовъ, Андонъ С. Славевъ, Ангелъ М. Заячки, Вучко М. Крондирковъ, Владимиръ Г. Гущерски, Георги Б. Беневъ, Добриянъ Ц. Арачийски, Дено М. Гущерски, Деянъ Д. Торньовъ, Йорданъ В. Гюрячки, Йорданъ Н. Заячки, Иорданъ А. Чукурановъ, Младенъ М. Чокарски, Стойко Ц. Ветовъ, Стоименъ Таровъ, Стоянъ С. Върбанчовъ, Янко М. Цьковъ, Христо М. Узуновъ, Цвьтан Н. Беговъ, Малинъ В. Алвевъ, Младен И. Костовъ, Найдень Н. Заячки, Стоянъ Г. Палакарийски, Саладинъ Б. Шудевъ, Стою М. Цьковъ, Стоянъ М. Цьковъ, Стоянъ Г. Вуковъ Загинали за родината 1944-1945: Сергии М. Сердарски, Методи Н. Бегов, Ненко В. Германски

Вид:
Паметник - пирамидален обелиск
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Местоположение:
с. Лозен село Долни Лозен ул. „Съединение“

За коментари