Бета

Обекти

TЪРСИ

На загиналите във войните за национално обединение и във Втората световна война, заключителна фаза от с. Герман. Военен паметник

Детайли за Паметника

Паметник в чест на загиналите за Родината в Балканската война (1912-1913), Междусъюзническата война (1913), Първата световна война (1915-1918) и Втората световна война - заключителна фаза (1944-1945) от с. Герман Паметник-чешма, съставен от два вписани един в друг паралелепипеда съответно с хоризонтален и с вертикален и с акцент, облицован с дялани блокове гранит (1, 65м/ 1, 10 / 1, 00; 1, 55 /0, 80 /0, 80 м.) Най-отгоре орнамент от желязо – венец, пушка и нож. Намира се в центъра, на площада. Списък на загиналите: (1912-1913) Петър Ст.Кърнабатлийски, Иван Гр. Джонев, Георги Д. Дидички, Величко Б. Зехтенички, Гълабин Божилов Дедички, Аленко Мих. Георев, Симо Ст. Кърнабатлийски, Милан Хр. Магерски, Найден Мл. Кърнабатлийски, Йордан Ман. Стоев; (1915 – 1918) Алексо Сп. Ангелков, Стефан Дим. Гюмишов, Григор Ст. Магерски, Алексо Г. Батански, Младен Ст. Кърнабатлийски, Ичо Бож. Костов, Коста Ник. Лофадинов, Георги Ст. Томов, Трайко Ст. Дренчов, Цветан И. Бонев, Янко Ст. Тодоринов; (1944 – 1945) Васил Георгиев Шопов, Александър Йорд. Манов, Богдан Бон. Алексов, Георги Йорд. Велков, Милуш Алексов Станоев, Георги Бож. Ангелков, Георги Будинов Станков.

Вид:
Паметник - чешма
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
с. Герман пл. „Иван Вазов“

За коментари