Бета

Обекти

TЪРСИ

Пано, ОДЗ №73 „Маргарита“

Детайли за Паметника

Пано „Жар птица" на фасадата на 73  ОДЗ „Маргарита". Керамично пано с неправилна многоъгълна форма. Централната фигура е стилизираното изображение на митологичната „жар птица“ с разперени криле, застанала на „дървото на живота“. Паното е съставено от множество керамични елементи, които имат изобразителния изказ на изпъкналия, висок и вдлъбнат релеф. Композиционната схема е образувана чрез силна стилизация и геометризация. Налице е общ, своеобразен вълнообразен, пластично-линеарен мотив, който преминава през цялото изобразително поле и поражда разнообразни форми. 

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София Ж.к. „Люлин“ 8 ул. „Годеч“ № 1

За коментари