Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), блок 23

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на бл. 23 на втория етаж - „Кончетата”. Подобни не големи по размер фигури на животни в сграфито техника по жилищни сгради се срещат в страната, но този пример е единствен за София. Днес апартаментът е саниран като сграфитото е запазено и укрепено за чест и слава на собствениците! По спомени на живущите в блока, авторът е живял в квартала.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София ж.к. „Хиподрума” бл. 23

За коментари