Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), ДГ №80 „Приказна калина“

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на ДГ №80 „Приказна калина“.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Видлич" № 2

За коментари