Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), ПГХМБТ „проф. Пенчо Райков“

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на сградата на техникума към булеварда.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София промишлена зона „Илиянци” бул. „Рожен“ № 25

За коментари