Бета

Обекти

TЪРСИ

Христо Калчев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. С апликирано портретно изображение. Поставена с решение №123 по т. 23, заседание №60, проведено на 11.3.2010 г.

Дата на създаване:
Период:
След 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Асен Златаров” № 9

За коментари