Бета

Обекти

TЪРСИ

Георги Тутев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Период:
След 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 149

За коментари