Бета

Обекти

TЪРСИ

Васил Ангелов Ценов, паметна плоча, лобно място

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на сграда.

Период:
След 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Цар Симеон” № 76

За коментари