Бета

Обекти

TЪРСИ

„Булгарплод“, монументална стенопис (сграфито)

Детайли за Паметника

Монументална стенопис - сграфито на страничната фасада (калкан) на сградата на някогашната Българска земеделска банка до входа на Театър „199“, който се намира на ул. „Георги С. Раковски“. Размери 15х25 м.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Дата на създаване:
Период:
1944-1989
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Георги С. Раковски” № 129

За коментари