Бета

Обекти

TЪРСИ

Стойко Стойков, проф. д-р, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда в преден двор. СТОЙКОВ, Стойко Иванов (1912-1969) – български езиковед диалектолог, професор (1959), д-р по философия на Карловския университет в Прага (1939). Монографии и статии по българска фонетика, диалектология и правопис. Основни съчинения: „Увод в българската фонетика” (1955). Организирал е работата по съставяне на българския лингвистичен атлас. Енциклопедия А-Я, Издателство на БАН, С., 1974

Период:
1944-1989
Местоположение:
София ул. „Феликс Каниц” № 38

За коментари