Бета

Обекти

TЪРСИ

Йосиф Петров, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул „Христо Ботев” № 34

За коментари