Бета

Обекти

TЪРСИ

Григор Чешмеджиев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Местоположение:
София ул. „Хан Аспарух” № 20

За коментари