Бета

Обекти

TЪРСИ

Владимир Башев, паметна плоча с релеф

Детайли за Паметника

На южната странична фасада на жилищна сграда (блок) е апликирана композиция, състояща се от три елемента. Паметна плоча с гравиран текст и черни букви, най-долу. Релефно изображение на поета над нея, вляво. Най-горе, вдясно по-малка плоча, уравновесяваща композицията.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Гео Милев”, бл. 79 вх. Г

За коментари