Бета

Обекти

TЪРСИ

Пано, 96 СОУ „Л.Н.Толстой“, фасада 1

Детайли за Паметника

Голямо мозаечно пано на фасадна стена на сградата на 96 СОУ „Л.Н.Толстой“. Абстрактна фигурална композиция с геометричен характер, изпълнена с декоративни павета с различни размери. Монументалната кръгова форма е пресечена от снопове от прави. Изгражда се внушение за драматична ситуация на сблъсък на кръговата форма и сноповете линеарни елементи за която са характерни динамичност, скорост и паузи, забързан ритъм и пулсации. Колоритът е решен в пестелива монохромна хармония, което спомага да бъдат изявени формите в пространството. 

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София Ж.к. „Люлин“ 4 ул. „Никола Беловеждов“ № 1

За коментари