Бета

Обекти

TЪРСИ

Владимир Стойчев, ген. полк., паметна плоча. Военен паметник

Детайли за Паметника

    ВОЕНЕН ПАМЕТНИК     Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда на нивото на втория етаж в преден двор. Поставена с решение №579 по т. 29, заседание №96, проведено на 15.09.2011 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989
Местоположение:
София „Журналистически квартал“, Лозенец ул. „Цанко Церковски” № 18

За коментари