Бета

Обекти

TЪРСИ

Андрей Ляпчев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда - къща. Поставена с решение №375 по т. 14, заседание №30, проведено на 28.10.2004 г. Инициатор и инвеститор „Институт по изкуствознание към БАН”. Ляпчев (Андрей), български държавник, економист и кооперативен деец (1866-1933). Род. в Ресен (Македония), получил средно образование в Битоля, Солун и Пловдив, а висше – по финансови и стопански науки в Цюрих, Берлин и Париж. Още като гимназист в Пловдив, в Източна-Румелия, той се хвърлил в буйна борба за възтържествуване на идеята за целокупна България. Редактирал вестниците Хр. Ботйов, Млада България, Реформи (орган на Македонския комитет), Пряпорец. Той е един от основателите на Съюза на земеделческите кооперации и на Съюза на популярните банки. Заемал е последователно постовете на министър на земеделието, на финансите, на войната (той е първият цивилен министър на войната, 1918), а на 4 януари 1926 г. сам състави кабинет (из средите на Демократическия сговор). На няколко пъти е бивал делегат на България при важни исторически моменти. Един от авторите на Независимостта, той ликвидира последствията от нея с преговорите, които води в Цариград; той също първият делегат на България при сключването на Солунското примирие между България и Съглашенските сили.  /Българска Енциклопедия, Н. Г. Данчов и И. Г. Данчов, С., 1936, Т. 2/

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Кракра” № 21

За коментари