Бета

Обекти

TЪРСИ

Константин Фотинов, паметна плоча – интериор, Съюз на българските журналисти

Детайли за Паметника

През 1894 година по инициатива на Юрдан Иванов, известен общественик, историк и библиограф на българската журналистика, се свиква събор на журналисти и писатели. Поводът е честването на 50-годишнината на сп. ,,Любословие” на Константин Фотинов, ,,а наравно с юбилейното тържество да стане в столицата един събор от живи стари и млади български журналисти, които биха могли да промислят как да се повдигне материялно и нравствено нашата журналистика” (Сп. ,,Български преглед”, 1894, кн. 11-12) На 12 юли 1894 година в салона на ,,Славянска беседа” се събират около 170 души изтъкнати журналисти и писатели, сред които са Юрдан Иванов, Тодор Влайков, д-р Кръстю Кръстев, Александър Теодоров Балан, Иван Андрейчин, Марко Балабанов, Алеко Константинов, Янко Сакъзов, Евтим Дабев, Димитър Благоев, Гаврил Георгиев, Стоян Заимов, Иван Вазов, Георги Бакалов, Вера Благоева, Михалаки Георгиев, Цани Гинчев, Любомир Милетич, Христо Максимов, Иван Шишманов, С. С. Бобчев, Т. Постомпиров и други. Според д-р Кръстю Кръстев ,,щастлива бе идеята, щастлив случая да се направи първият опит за едно сближаване между българските литературни сили, за едно сплотяване между тях в името ако не на някоя литературна идея, то поне в името на техните интереси и техното възпитателно въздействие върху обществото.” (Сп. ,,Мисъл”, 1894, кн. 5) Източник: https://jordansilistra.blogspot.com/2014/04/120.html

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Граф Игнатиев“ № 4

За коментари