Бета

Обекти

TЪРСИ

Юрий Яковлев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча апликирана на странична фасада на входа на жилищна сграда. Поставена с решение №583 по т. 28, заседание №75, проведено на 21.10.2010 г. за сметка на семейството на Юрий Яковлев (1922-1996).

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Христо Ботев“ № 41

За коментари