Бета

Обекти

TЪРСИ

Борислав Боянов, акад., бюст-паметник, ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”

Детайли за Паметника

Бюст-паметник разположен с лице към фасадата на сградата на факултета по „Математика и информатика” на СУ, построена преди Втората световна война за нуждите на Френския лицей. Борислав Дечев Боянов (18. 11. 1944 г., с. Шемшево – 08. 04. 2009 г., гр. София) е български математик, работил главно в области на математиката като теория на апроксимациите, числени методи, реален и комлексен анализ. Следва математика в Софийския университет „Климент Охридски“ и се дипломира през 1968 година във Вроцлавския университет. След това постъпва на работа във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. През годините проф. Боянов е чел лекции по Числени методи, Сплайн-функции, Теория на апроксимациите, Квадратурни формули и др., бил е ръководител на катедра „Числени методи и алгоритми“, а в периода от 2003 г. до 2007 г. и декан на факултета. От 1991 година е член-кореспондент, а от 1997 година — действителен член на Българската академия на науките. Научното наследство на акад. проф. д.м.н. Борислав Боянов се състои от повече от 130 статии, публикувани в реномирани международни списания, множество книги, монографии и доклади на престижни научни конференции. Под негово ръководство са написани и защитени над десет дисертации. Показател за неговия огромен международен авторитет е членството му в редакционните колегии на Journal of Approximation Theory и на редица други математически списания. Той е основател и пръв главен редактор на списание East Journal on Approximations, под негова редакция излизат от печат и няколко книги. Източник - сайт на ФМИ

Вид:
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
Ж.к. „Лозенец"

За коментари