Бета

Обекти

TЪРСИ

Николай Лилиев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Поставена с решение №510 по т.22, заседание №22 на СОС, проведено на 22.10.2020 г. по доклад с вх.№ СОА20-ВК08-11801/1/28.9.2020 г. Тържествено открита на 6.10.2020 г. Тя е била намерена затрупана в съседен двор (на разрушената къща на Лилиев) и възстановена като е монтирана на новопостроената жилищна сграда.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Николай Лилиев” № 11

За коментари