Бета

Обекти

TЪРСИ

Св. Иван Рилски, релеф, Първо СОУ „Пенчо Славейков”

Детайли за Паметника

Сградата на Първа софийска мъжка гимназия „Св. Иван Рилски”, днес Първо СОУ „Пенчо Славейков”, е построена през 1931 г. Първият учебен ден на Първа мъжка гимназия (Софийската класическа гимназия) е бил 9.1.1879 г. (ст. ст.) Тогава тя се е помещавала в сградата на главното училище, разположено в двора на църквата „Св. Крал” („Св. Неделя”). Първата сграда на гимназията, която се намира на ул. „Дунав” била завършена за учебната 1882/3 г. От 1887 г. към гимназията били прибавени реални паралелки, а от 1909 г. - и полукласически. През 1887 г. в гимназиалния двор, откъм ул. „Врабча” било построено ново здание, което да посрещне големия наплив от ученици. То било заето от открития към гимназията Висш педагогически курс (1888), прераснал в Държавен университет. Днес това е сградата на Журналистическия факултет. През учебната 1901/2 г. причислените към гимназията три трикласни училища се обособили като I-ва, II-ра и III-та софийски мъжки прогимназии, а през учебната 1909/10 г. от гимназията се отделили IV-та и V-та софийски мъжки прогимназии. Поради големия брой ученици през 1903 г. била основана II-ра мъжка, а през 1908 г. III-та мъжка софийски гимназии. През 1912 г. от откритите в гимназията технически паралелки се обособило Софийското средно техническо училище. Освен към посочените учебни заведения, учители от гимназията били пренасочвани и към софийските художествени и музикални училища. Първа мъжка гимназия не само играе ролята на главен донор в организирането на образователната система в столицата, но загубва и оригиналната си сграда, предадена за ползване на бързо-разрастващия се университет. До построяването на настоящата сграда, учебният процес протичал в няколко наемани от частни лица сгради като например в запазената и днес сграда на ул. „Будапеща” №8 (ул. „Тетевенска”) и бул. „Дондуков”, която е била собственост на Иван Бобевски. Сградата е архитектурно-строителна Недвижима културна ценност (НКЦ) от местно значение, декларирана с протокол №49 от 14.12.1987 г.

Вид:
Период:
1944-1989 г.

За коментари