Бета

Обекти

TЪРСИ

Емануил Иванов, проф, паметник, скулптурен, ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”

Детайли за Паметника

Паметникът на проф. Емануил Иванов се намира пред сградата на Факултета по математика и информатика на СУ /бул. Джеймс Баучър №5/, макар че по времето на професора, факултетът се е помещавал на друго място, а тази сграда не е съществувала. Започнатото от него дело обаче днес продължава да се развива именно на това място и неговата достолепна фигура сякаш благосклонно наблюдава и покровителства новите поколения, поели по пътя на науката. Скулптурата, излязла изпод ръцете на Ваньо Колев, е издигната върху нисък гранитен постамент. Професорът е изобразен портретно, в уголемен мащаб, седнал на старинно кресло, със спокойно, замислено изражение и проницателен поглед. Както науката и културата са били винаги скъпи за проф. Иванов приживе, така е и увековечен – с книга, притисната до сърцето. Източник - https://www.facebook.com/VanoKolevKolev/

Вид:
Паметник - скулптурен, портретен
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София кв. „Лозенец“ бул. „Джеймс Баучър” № 5

За коментари