Бета

Обекти

TЪРСИ

Хараламби Ангелов, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна. Поставена около 2016 г.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София „Журналистически квартал“ ул. „Цанко Церковски“ № 6

За коментари