Бета

Обекти

TЪРСИ

Генко Шойлеков, Невена Данова-Шойлекова, Христо Г. Данов, Антон Торньов, арх., паметна плоча, строителен надпис

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасадата на къща.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Бистрица“ № 5

За коментари