Бета

Обекти

TЪРСИ

Иван Денкоглу, бюст-паметник

Детайли за Паметника

София има своето Възраждане и значими възрожденци. Софиянци преживяват всеобщия български възрожденски подем през втората половина на XVІІІ и през XІX век. Представителите на софийския възрожденски елит в лицето на учители, просветители, общественици и дарители активно участват и подпомагат борбата на софиянци за светско образование, против социалните притeснения на гръцките владици и в подготовката на Българската национална революция. Широкомащабна и всеизвестна e благотворителността на големия български благодетел Иван Н. Денкоглу (1781 - 1861) в областта на просветата. Роден в с. Балша, Софийско с рожденото име Иван Ненов Денков през 1781 г., той се издига до нивото на преуспяващ и уважаван търговец в Русия. Авторитетът и натрупаните капитали през годините, му предоставят възможността да покровителства просветното дело в българските земи и в частност София.Той дарява 30 000 гроша за строителството на училищната сграда в двора на църквата „Св. Неделя “ и внася голяма сума в Петербургската банка за нейното поддържане. Благодарение на неговата воля са учредени стипендии за обучение на будни български младежи „препоръчително от София”, които получават възможността да продължат образованието си в Московския университет, Одеската семинария и Ришельовската гимназия в Одеса. Той лично препоръчва пред училищното настоятелство за главен учител в София своя стипендиант Сава Филаретов (1825 - 1863). Денкоглу дарява личната си библиотека в полза на светското образование в града, а след Освобождението (1878) неговите книги поставят началото на сбирката на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Днес, 18 старопечатни книги от личната му библиотека, предимно речници и лексикони, са част от колекция „Редки, ценни и старопечатни книги“ на РИМ- София. Върху предния им форзац са поставени етикети „Из Денкоглувското книгохранилище при софийското българско училище”. С инициативата и материалната подкрепа на Денкоглу през 1858 г. в София е открито и първото девическо училище. През 1859 г. друг представител на софийския възрожденски елит – Димитър Трайкович финансира със свои средства построяване на нова сграда за него. Десислава Първанова, РИМ-София Източник: http://sofiahistorymuseum.bg/bg/novini/istorii-ot-sofia/item/1132 Сря, 15 Апр 2020

Вид:
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:

За коментари