Бета

Обекти

TЪРСИ

Никола Генев, ген., паметна плоча. Военен паметник

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Период:
след 1989 гг.
Местоположение:
София бул. „Христо Ботев” № 1А

За коментари