Бета

Обекти

TЪРСИ

Любомир Минчев Банковски, офицер, о.з. капитан, паметна плоча. Военен паметник

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над входа, на нивото на първия етаж. Поставена с решение №953 по т. 67, заседание №93, проведено на 23.11.2006 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Лайош Кошут” № 10 вх. Б

За коментари