Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 137 намерени

от 30 до 40

Георги Бончев, акад., проф., д-р, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда пред входа.

Георги Дамянов Йотов, паметна плоча с барелеф

Паметна плоча с барелеф, апликирана на фасада на жилищна сграда. На височина от земята 190 см. Вис. 105,5 см, шир. 72,5 см, деб...

Георги С. Раковски, паметник, скулптурен, Военна Академия

Георги Стефанов Хлебаров, акад., проф., паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Георги Тутев, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Георги Фингов, Димо Ничев, Никола Юруков, Марин Василев, паметна плоча, строителен надпис

Сградата на банка ДСК (Централно управление) е шедьовър на сецесиона в българската архитектура, дело на големите български архитекти Георги Фингов, Димо Ничев и Никола Юруков...

Георги Христов Томалевски, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Георги Цанев Георгиев, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Стар адрес бул. „Маршал Бирюзов” №61 Георги Цанев Георгиев е роден на 10...

Германско училище - София, Станчо Белковски, проф., арх., паметна плоча, строителен надпис, НМА „проф. Панчо Владигеров”

Паметна плоча, апликирана на фасадата на Академията. Текст: Тази сграда е построена през 1934 година по проект на проф...

Горан Готев, паметна плоча с барелеф

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над човешки хоризонт. Поставена с решение №314 по т.33, заседание №82 на СОС, проведено на 28...

TЪРСИ