Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 41 намерени

от 30 до 40

Скулптура, абстрактна, ОКИ „Красно село”

Скулптурна група – майка с дете

Скулптурна фигура - младеж

Скулптурни фигури – лъв, зайци, 06 РУ СДВР

Стойко Стойков, проф. д-р, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда в преден двор. СТОЙКОВ, Стойко Иванов (1912-1969) – български езиковед диалектолог, професор (1959), д-р по философия на Карловския университет в Прага (1939)...

Тодор Хр. Златев, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Доскоро (2014) плочата се намираше на ограда на двор към тротоара, в който се намираха две стари двуетажни къщи от началото на ХХ в...

Христо Бръмбаров, паметна плоча с барелеф

Паметна плоча с барелеф, апликирана на фасада на жилищен блок до входа. Барелефът е от сложен тип, от метал, а паметната плоча е от мрамор...

Шандор Петьофи, паметна плоча с барелеф

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Юрий Яковлев, паметна плоча

Паметна плоча апликирана на странична фасада на входа на жилищна сграда. Поставена с решение №583 по т. 28, заседание №75, проведено на 21...

TЪРСИ