Бета

Обекти

TЪРСИ

Адолф Вацлав Колар

Архитект Адолф Вацлав Колар

(Бешвиц, Бохемия, дн. Башнице, Чехия, 17.07.1841; +София, 18/30.12.1900).

 

Известен в българската специализирана архитектура като Антонин, като Коларж и често споменаван с погрешна година на смъртта (1905 г.). Натоварен в София със строежа на важни военни сгради. Работи в стил, близък до Неоренесанса.

Не е установено къде е учил архитектура.

Работи в градската управа на Букурещ, Румъния (1877-1878 г.).

Назначен на 03/15.05.1878 г. от Общинския съвет в София за Градски архитект.

На 23.05./03.06.1878 г. натоварен „да изготви спешно нов план на града“, който представя на 05/17.10.1878 г., скоро след това одобрен от генерал-губернатора на Временното руско управление – Княз Дондуков-Корсаков.

На 09./21.01.1879 г. е назначен за губернски архитект като препоръчва за градски архитект Вацлав Роубал.

Член на комисията по строителството на паметника на Васил Левски, назначен от СОС на 07.02.1884. От 1/12.01.1884 г. е пръв директор на новооснованото Техническо отделение към Софийската община, заменен на 01/12.01.1889 г. от току-що завършилия български архитект Алекси Начев.

Ръководи постройката на храм-паметника „Св. Александър Невски“ (1896).

По негови проекти в София са организирани Градската градина (1879); Бивш Гранд-хотел „България“ (днес Насърчителна банка, 1880-85); Паметник на Васил Левски (първи проект 1879 г., окончателен проект 1884-95, осветен на 22.10.1895); Министерство на войната (1885, преустроено 1925, 1935-39); Арка за посрещането на княз Фердинанд I (1887); Военно училище (1888-94, преустройство – 1934-37); Централна ж.п. гара, София (1888, съвместно с Вацлав Прошек, разрушена 1974 г.); Къща на Иван Георгов, ул. „Шипка“ и „Кракра“, София (1 етаж, на нейно място е изграден хотел „Кристал палас“, проект: К. Мирянов, строеж: „Феър плей“ ООД, 2002); Военен клуб (1895-1898, завършен от Н. Лазаров и Ф. Грюнангер, 1898-1903).

 

Марчелла Щерн, Любинка Стоилова

 

Градоустройството на София. Пулсът на града във времето, Любинка Стоилова, Георги Коцев, Валентина Върбанова, Александър Мирков, Мария Линдарева, Танче Петрова. С., 2016, с. 24

 

На Антонин Колар е наречена улица в квартал „Овча купел“.

Обекти към този автор

TЪРСИ